Visual Gauss --- Introducció ---

Visual Gauss és un exercici sobre les transformacions del mètode de Gauss per diagonalitzar un sistema lineal o per trobar la inversa d'una matriu. Aquest mètode consisteix en la transformació d'una matriu donada en la matriu identitat, per successives operacions de modificacions de les files.
Pots treballar en aquest exercici amb ,
de mida , amb coeficients
limitats a .

La interfície de l'exercici conté la possibilitat de permetre en certs casos fer les operacions clicant sobre els elements sense fer els càlculs dels coeficients. Aquesta possibilitat pot ser inhabilitada.

Altres exercicis sobre : Gauss   matrices   linear systems   fields   linear algebra  

The most recent version


Description: mètode de Gauss pas per pas (per matrius o sistemes). interactive exercises, online calculators and plotters, mathematical recreation and games

Keywords: interactive mathematics, interactive math, server side interactivity, algebra, linear algebra, matrix, linear system, Gauss elimination, Gauss reduction, rank, determinant, inverse matrix