Interčs simple i compost. Matemātica financera. --- Introducciķ ---

Aquest mōdul conté actualment 33 exercicis sobre matemātica financera. The most recent version


Description: matemātica financera. Interčs simple i compost. TAE. Anualitats Per a 1r BAT de cičncies socials. interactive exercises, online calculators and plotters, mathematical recreation and games

Keywords: interactive mathematics, interactive math, server side interactivity, , interčs, anualitat, capitalitzaciķ, amortitzaciķ