Funció quadrątica --- Introducció ---

Aquest exercici t'ajuda a recončixer el grąfic corresponent a una funció, o la funció corresponent a un grąfic. Les funcions d'aquest exercici interactiu són funcions quadrątiques, és a dir, polinomis de segon grau.

En la configuració de l'exercici pots triar

Altres exercicis sobre : Grąfiques de funcions   Polinomis   Funció real  

The most recent version


Description: recončixer el grąfic d'una funció quadrątica. interactive exercises, online calculators and plotters, mathematical recreation and games

Keywords: interactive mathematics, interactive math, server side interactivity, geometry, algebra, equations, graphing, parabola,polynomials